Начална страница на Кандидатстудентска кампания 2014

Специалности в Русенския университет


СПЕЦИАЛНОСТ Форма на обучение Факултет Група
1 Земеделска техника и технологии редовно задочно АИФ Инженерни специалности
2 Мениджмънт и сервиз на техниката редовно задочно
3 Климатизация, хидравлика и газификация редовно задочно
4 Аграрно инженерство редовно  
5 Машинно инженерство редовно задочно МТФ
6 Механотехника и мехатроника редовно  
7 Мениджмънт на качеството и метрология редовно  
8 Материалознание и технологии редовно задочно
9 Индустриално инженерство редовно задочно
10 Строително инженерство редовно  
11 Електроенергетика и електрообзавеждане редовно задочно ФЕЕА
12 Компютърно управление и автоматизация редовно задочно
13 Електроника редовно задочно
14 Компютърни системи и технологии редовно задочно
15 Телекомуникационни системи редовно задочно
16 Информационни и комуникационни технологии редовно  
17 Информационни и комуникационни технологии (на англ. език) редовно  
18 Електроинженерство редовно задочно ф-л Сс
19 Автомобилно инженерство редовно  
20 Транспортна техника и технологии редовно задочно ТФ
21 Технологии и логистика на водния транспорт редовно
22 Технология и управление на транспорта редовно задочно
23 Екология и техника за опазване на околната среда редовно   АИФ Инженерни с биологична и химична насоченост
24 Химични технологии редовно   ф-л Рз
25 Биотехнологии редовно  
26 Технологии на храните редовно  
27 Промишлен дизайн редовно АИФ Неинженерни специалности
28 Растениевъдство редовно  
29 Маркетинг редовно задочно ФБМ
30 Международни икономически отношения редовно  
31 Икономика редовно  
32 Европеистика и многостепенно управление (на български език) редовно  
33 Европеистика и глобалистика (обучение на английски език) редовно  
34 Бизнес мениджмънт редовно задочно
35 Публична администрация редовно  
36 Индустриален мениджмънт редовно задочно
37 Начална уч. педагогика и чужд език (английски, немски, френски) редовно   ФПНО
38 Предучилищна и началнa училищна педагогика редовно задочно
39 Социална педагогика редовно задочно
40 Компютърни науки редовно задочно
41 Информатика и информационни технологии в бизнеса редовно задочно
42 Педагогика на обучението по математика и информатика редовно  
43 Български език и история редовно  
44 Финансова математика редовно  
45 Право редовно задочно ЮФ
46 Педагогика на обуч. по бълг. език и чужд език (англ., френски и румънски) редовно   ф-л Сс
47 Педагогика на обучението по физика и информатика редовно  
48 Социални дейности редовно задочно ФОЗЗГ Обществено здраве и здравни грижи
49 Кинезитерапия редовно  
50 Ерготерапия редовно  
51 Медицинска сестра редовно  
52 Акушерка редовно  


Инженерни специалности
С биологична и химична насоченост
Неинженерни специалности
Обществено здраве и здравни грижи

Забележки към таблицата със специалностите:

Специалност Строително инженерство е в процедура по акредитация. Документи за нея ще бъдат приемани след получаване на положителна оценка от НАОА

До издаването на този справочник договарянето с Министерството на образованието и науката не бе приключило. В списъка на специалностите и формите на обучение са възможни промени.

Навигация

Skip Navigation Links
Структура
Учебен процес
Специалности
АИФ
МТФ
ФЕЕА
ТФ
ФБМ
ФПНО
ЮФ
ФОЗ
Филиал в Силистра
Филиал в Разград

ПрофилОбръщение на Ректора


проф. д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенски университет Уважаеми кандидати,
пътят на знанието не е лек, но ние сме убедени, че можете да го извървите и то - достойно! Доверете ни се и ние ще ви запознаем с нашата Alma Mater, ще ви въведем в хуманитарното и техническо познание, ще ви помогнем да намерите отговори на онези "безброй въпроси", които ви вълнуват!


Новини

03 февруари 2014 г.

Кандидатстудентският справочник за 2014 година на Русенски университет е достъпен за изтегляне.

03 януари 2014 г.

Подаването на документи в Русенския университет или on-line започват от 03.02.2014 г. до започването на учебната 2014/2015 година.


Мнения


Ивайло Любенов Доволен съм, че избрах Русенски университет, защото получих възможността да изучавам нещо, което ми е страст. Харесва ми как е организиран учебния процес за моята специалност - имам достатъчно свободно време и добри възможности за самостоятелна работа.

pixel
Ивайло Любенов,
студент, 2 курс, ТТТ