Начална страница на Кандидатстудентска кампания 2014

Писмен конкурсен изпит по Български език - тест

12 юли 2006 / ПЪРВИ ВАРИАНТ

1. Подчертайте думите, написани правилно.
материализъм материялизъм материализам
двуякостта двоякостта двоякоста
сттранноприемница страноприемница странноприемница
писател фантаст писател- фантаст писател фантаст
на пред - на зад напред назад напред-назад
Черноризец Храбър черноризец Храбър Черноризец храбър
гол голеничък гол-голеничък гол-голеничак
упустушителен опустошителен упостошителен
сдъвквам сдъфквам здъвквам
вследствие в следствие вслетствие
синьо-червен синьочервен синйо-червен
къмънаци каманаци камънаци
двотомен двутомен дву-томен
грейпфурт грейпфрут грейфурт
пра-леля пра леля пралеля
оприлича уприлича опрелича
шест годишен шестгодишен шест-годишен
самоуверенност самоовереност самоувереност
черковно-славянски черковнославянски Черковнославянски
бургазлия бургаслия Бургазлия
светло-син светлосин светло син
отецпаисиевски отец Паисиевски Отец-Паисиевски
офчарят овчарят овчарът
мономентален муноментален монументален
2. Поправете допуснатите правописни и граматични грешки.

Влака премина през окото на Жегъла заедно с двата заобляни хълмове, посипани със малко сняк от горе. Селенина стоеше на пътят и двата волове го топляха с дъхът си. Сепна се и подкара животните -- трябваше да отиде до лозята и да прибере трите варели от там. От колата той виждаше двата волски гърбове, издути и заоблени като хълмове.

В същото време Радой, най кроткия и най добрия из между опалченците, метеше със голямата метла пред помещението, където сред прахът и сламките бяха распиляни пет шест полу-овехнапи тъмно червени рози.

Най хубавия ден след падането на тиранина е първия. Кога ли древно римския историк, оратор и писател Корнелий Тацит е произнесал тая иронична и мъдра фраза, за която вече близо двайсе векове му завиждат всички що годе изскушени от искуството на словото? Може би я е записъл като епиграф след серията от обективни исторически иследвания за дейноста на поредица от десеттина императора.

3. Поставете пропуснатите препинателни знаци в изреченията.

В петнадесета глава на книгата Притчи Соломонови се казва Глупостта е радост за глупавия. Че глупостта стои по-горе от мъдростта ясно свидетелства и авторът на книгата Премъдрост на Иисус Сираков който и да е той.

Заедно с френската войска в Египет навлезли и много цивилни учени историци филолози архитекти математици ботаници художници и археолози. Бонапарт съвестно се грижел за тях почти колкото за своя обоз и преди битка никога не забравял да каже Магаретата и учените в средата. И мъжете които войниците започнали да наричат магарета и учени по-късно се нахвърляли на египетските старини опаковали в сандъци измервали копирали правели гипсови отливки рисували и чертаели тогава още нямало фотоапарати.

Африканските маски са създадени за обредни танци свързани главно с възпоменателни и погребални тържества. Те са твърде разнообразни съществуват към 80 вида маски символизиращи различни човешки типове млади момичета или стари жени ловци или жреци магьосници или разбойници. Някои изображения напомнят различни животни лъвове крокодили маймуни хиени антилопи.

Разцветът на тия царства е свързан главно с военно могъщество владетелят на Гана е разполагал с постоянна армия от двеста хиляди души и с икономически успехи добив на злато обработка на метали оживена размяна както с околните племена така и с европейските търговци.

4. Напишете текст в обем от две до три страници по една от следните теми:

• Предизвикателството да бъдеш себе си

• Университетът - трамплин за кариерно и творческо развитие

Навигация

ПрофилОбръщение на Ректора


проф. д.т.н. Христо Белоев - Ректор на Русенски университет Уважаеми кандидати,
пътят на знанието не е лек, но ние сме убедени, че можете да го извървите и то - достойно! Доверете ни се и ние ще ви запознаем с нашата Alma Mater, ще ви въведем в хуманитарното и техническо познание, ще ви помогнем да намерите отговори на онези "безброй въпроси", които ви вълнуват!


Новини

03 февруари 2014 г.

Кандидатстудентският справочник за 2014 година на Русенски университет е достъпен за изтегляне.

03 януари 2014 г.

Подаването на документи в Русенския университет или on-line започват от 03.02.2014 г. до започването на учебната 2014/2015 година.


Внимание!


Ако при подаване на документите зададете номера на Вашия мобилен телефон, след всяко изменение във Вашите резултати от кандидатстудетски изпити и класирания ще Ви изпращаме автоматично SMS съобщение. Ако пък ни предоставите Вашия e-mail адрес, ще Ви изпращаме автоматично e-mail съобщение. Автоматично, всеки ден, през цялото денонощие съобщаваме резултати от кандидатстудетските изпити и класирания на телефони

082 / 847 080
082 / 847 084

Достатъчно е да наберете един от телефоните и да следвате инструкциите.


Мнения


Пламен Иванов В Русенския университет ми харесва добрата материална база и начина, по който преподавателите представят материалите по дисциплините. Получих добро образование до момента и добър житейски урок, разбирайки, че в университета всичко зависи от мен самия.

pixel
Пламен Иванов,
студент, 4 курс, МУ